امروز  2 آذر 1393
حوزه انتخابیه : استان خراسان رضوی / نیشابور
علی معدنی
شعار انتخاباتی کاندیدا :به علت عدم ویرایش اطلاعات یا عدم ثبت نام از سوی کاندیدا امکان درج نظر وجود ندارد!